Udgivet tir d. 2. jul 2019, kl. 08:54

Pilgrimsvandringer ud fra kirkerne i Struer Provsti

Pilgrimsvandring ud fra Jegindø Kirke
Søndag d. 30. juni kl. 19.00 - ca. 21.30

Pilgrimsvandring i Struer by
Søndag 21. juli kl. 13.00 - ca. 16.30

Pilgrimsvandring i Klosterheden
Lørdag 17. august kl. 9.30 - ca. 16.00

Se folderen med mere information her

Hvad er pilgrimsvandring?
Pilgrimsvandring kan man se som en gudstjeneste med alle sanser – både fysisk og
spirituelt en vandring med Gud, med dig selv og med hinanden. Den ydre og fysiske vandring gennem landskabet; føddernes monotone gang – stilheden – duftene – trætheden – kan hjælpe med til at tolke dit indre landskab; give anledning til refleksioner over dit eget liv. Og gennem salmer, bibelvers og bønner får du anledning til refleksioner over dit liv sammen med Gud.

Syv nøgler til pilgrimmens sjæl
Hvorfor tiltrækkes så mange mennesker i vor tid af pilgrimstanken? Hvad er det, der gør, at flere og flere tager rygsækken på nakken og begiver sig ud mod kendte og ukendte mål? Svaret kan måske læses i de 7 nøgleord:
Frihed: At få lov til at vandre langsomt gennem landskabet, uden forpligtende kalendere og forstyrrende mobiltelefoner giver en oplevelse af ydre og indre frihed.
Enkelhed: Rygsækken må ikke veje for meget. Lidt mad og vand, skiftetøj og plaster rækker langt. Jo lettere en rygsæk - desto lettere at gå.
Langsomhed: At gå stille og roligt uden hast. Få tid til at opleve og se, tid til eftertanke og bøn, tid til stilhed og koncentration. Den langsomme og monotone
ydre vandring fremmer den indre vandring.
Stilhed: Selv i en gruppe kan man gå i stilhed. Lyden af stemmer, fuglesang og fjern trafik hindrer ikke stilhedens nærvær. Tørsten efter nye informationer ebber ud i stilheden.
Sorgløshed: Uro, bekymring og byrder sættes ind i et nyt perspektiv: ”Det ordner sig nok”. I det store perspektiv vejer mine egne bekymringer alligevel ikke så meget.
Fællesskab: Under vandringen udviskes grænser. Forskelle i køn, alder og status bliver mindre væsentlige. Vi er alle pilgrimme, som deler, hvad vi har.
Åndelighed: Jordisk og himmelsk, åndeligt og verdsligt, materielt og usynligt - også her viskes grænser ud. Alt går i ét, for hele tilværelsen har Skaberen
som udgangspunkt.
7 nøgleord og ”længsler”, som måske også modsvares af 7 mangler i vores moderne, vesterlandske kultur.Kategorier Nyt fra kirken