Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Plæne med plade

Bestemmelser vedrørende:
Afd. Pladeplænen for kister, KKM.
  1. Kistegravene er udlagt i græs, og kan erhverves med én eller to gravpladser til hver plade (mindesten).Nedlagte kistegrave ændres til urnegrave ved nybelægning.

  2. Fredningstiden for kistegrave er 30 år, hvorefter graven kan fornyes.

  3. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.

  4. Vedligeholdelsen af graven er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Ved oprettelsen af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst 30 år – svarende til fredningstiden.

  5. Mindestenen skal være i granit i størrelse 40 gange 60 cm. og med indhugget inskription. Stenen nedlægges af kirkegården, med overkanten i niveau med græsset. Placering af mindesten anvises af kirkegårdsledelsen.

  6. Vaser beregnet til nedgravning, max. 3 stk., må anbringes i forbindelse med mindestenen, vaser i granit købes hos stenhuggeren sammen med mindestenen.Det er tilladt på eller ved mindestenen at lægge buketter, julekranse m.v. Græsarealet må ikke tildækkes med gran til jul.Der må ikke anbringes elektrisk lys, kræmmerhuse, krukker o. lign. på graven.

  7. Gravstedets indehaver må selv i rette tid forny retten til gravstedet, om dette ønskes. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården, som herefter disponerer over gravstedet.