Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2018-2019 skal ske digitalt ved udfyldelse af formular her

Velkomstgudstjeneste for konfirmander og forældre torsdag den 23. august kl. 19 i Struer Kirke. 

Indskrivning af konfirmander i alle pastorater i Struer Provsti (kommune.) Konfirman­derne møder op sammen med deres forældre i den kirke, hvor de skal følge konfirmationsforberedelse og senere konfirmeres.

Vi opfordrer til, at man konfirmeres i det sogn, hvor man bor, men hvis man har et særligt ønske om at følge konfir­mationsforberedelse og blive konfirmeret i en anden kirke i provstiet, er det også muligt. Man møder så op ved den­ne kirke til indskrivning. Selve konfirmationsforberedelsen bliver torsdag kl. 13.30-15.00 i alle kirker i Struer Provsti. Vi glæder os til at tage imod en ny flok konfirmander i Struer Kirke torsdag den 23. august kl. 19 ved en lille guds­tjeneste og efterfølgende indskrivning.

Angående konfirmationsforberedelse og konfirmation 

Børn fra omegnssognene opfordres til at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i bopælssognet, selv om de går i skole i Struer.

Da konfirmationsforberedelsen er placeret på samme tidspunkt i alle sogne, vil der, hvis særlige grunde taler for det, eller man føler sig særligt tilknyttet til en bestemt kirke eller sogn, være mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i et andet sogn end bopælssognet.

Se de enkelte kirkers hjemmesider for konfirmationsdatoer.

Konfirmation i Struer kirke

2019:

Fredag den 17. maj: Parkskolen

Lørdag den 18. maj: Limfjordsskolen (tidl. Østre Skole) (konfirmander fra Gimsing konfirmeres i Gimsing Kirke)

Søndag den 19. maj: Parkskolen, internationale klasser

2020

Fredag den 8. maj: Parkskolen

Lørdag den 9. maj: Limfjordsskolen

Søndag den 10. maj: Parkskolen Internationale klasser

2021

Fredag d. 30. april Parkskolen

Lørdag d. 1. maj Limfjordsskolen

Søndag d. 2 maj Parkskolen, International klasse