En fødsel bliver anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen, og registreres på kirkekontoret i bopælssognet.

Forældre, der er gift skal derfor ikke selv anmelde fødslen. Barnet bliver automatisk registreret og forældrene får fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Dette skal gøres digitalt på www.borger.dk. Under "Familie og børn" vælger I "Faderskab," og bliver der vejledt om hvordan I udfylder, og signerer omsorgs-og ansvarserklæringen digitalt.

Hvis ikke vi modtager en omsorgs- og ansvarserklæring, for et barn uden gifte forældre, inden 14 dage efter barnets fødsel sendes sagen til Statsforvaltningen. Forældrene vil modtage brev herom. Derefter skal forældrenen registrere faderskabet på:http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8933 hvor der vælges "Udfyld og indsend blanketten med NemID eller digital signatur". I modtager meddelse fra Statsforvaltningen når faderskabet er registreret.

Har I spørgsmål kontakt kirkekontoret på tlf. 96 84 92 00